Informace a přihlášky pro prodejce občerstvení

Uzávěrka přihlášek byla do 15. května 2023.
Nyní je elektronický formulář přihlášky již neaktivní.

Všem vybraným prodejcům občerstvení bylo e-mailem posláno potvrzení o účasti /nebo o neúčasti/ podrobné informaceorganizaci jarmarku.

Poplatek za místo pro vlastní stánek prodejce uhradí ve dnech jarmarku v budově městského úřadu.

Děkujeme za váš zájem o účast na Hrnčířském jarmarku v Kunštátě.

 

 

 

 

 

 

 

Zpráva o stavu

Přihlašovací formulář, který zatím není k dispozici, najdete zde od března.