O jarmarku

Stručná historie hrnčířství a pořádání jarmarku v Kunštátě

 

 1620 – 1993 – 2024

 

Hrnčířství patří k městečku Kunštát od nepaměti. Jarmark není uměle vytvořenou tradicí. Městečko bylo založeno ve 13. století a zdejší hrnčířství není o mnoho mladší. Podmínky pro rozvoj hliněných výrobků zde byly mimořádně příznivé. V okolí byl dostatek tvárné hlíny, a tak se v Kunštátě vyrábělo první nádobí pro denní potřebu. Když pak ve městě bylo asi deset hrnčířských mistrů, sdružili se s dovolením vrchnosti v cech neboli bratrstvo. Jeho cechovní privilegia udělil roku 1620 tehdejší držitel kunštátského panství Štěpán Schmidt z Freihoffenu. A z téhož roku pochází i cechovní pečeť, na níž je zobrazen první "keramický výrobek,“ tedy Adam s Evou a had na jabloni.

Dalším zlomovým rokem pro kunštátskou keramiku byl rok 1989. Tehdy v Kunštátě vznikla řada soukromých keramických dílen. To byl signál, že je načase vrátit se k další tradici – pořádání jarmarků. Ty se v minulosti na náměstí konaly několikrát do roka.

V roce 1993 se město Kunštát stalo pořadatelem prvního Hrnčířského jarmarku. Byl jednodenní a představilo se zde kolem 20 prodejců keramiky a jiného řemeslného zboží z nejbližšího okolí. O rok později jarmark začínal již v pátek s účastí 45 prodejců a od roku 1995 Kunštát žije jarmarkem od pátku do neděle. Vítáme 150 prodejců z celé ČR a nyní již i ze zahraničí a jejich zboží si průměrně prohlédne na 16 tisíc návštěvníků. Získal si také svůj respektovaný termín, s kterým se počítá, a to vždy třetí víkend v měsíci září.

Hrnčířský jarmark v Kunštátě v roce 2022 oslavil 30. výročí ve své novodobé historii.

Od roku 2012 je součástí jarmarku i výstava renomovaného keramika a soutěž zúčastněných keramiků o nejlepší výrobek na dané téma.

Pořadatelé aktivně pracují na tom, aby sestavili pro návštěvníky rozmanitou přehlídku keramických výrobků. I pro budoucnost chtějí udržet ráz jarmarku pouze po hrnčířské linii, a tím vytvářet jedinečnost této akce.

Naším cílem je zachovat kvalitu a úroveň této přehlídky keramických výrobků a hrnčířského řemesla.
Podpořit zachování keramických tradic v Kunštátě, a získat zájem i zahraničních keramiků ze zemí s hrnčířskou tradicí.
Připravit akci, která je svým zaměřením a kvalitou výjimečná a ojedinělá nejen v našem regionu.

32. hrnčířský jarmark se bude konat ve dnech 14. a 15. září 2024.
Zveme k návštěvě letošního ročníku a těšíme se na shledanou.
Město Kunštát