Výstava

Karel Ševčík (* 1942)

Vystudoval Střední umělecko-průmyslovou školu v Brně (v letech 1958–1961) obory keramika a malba.  Je zakládajícím členem Sdružení keramiků Brno, členem Unie výtvarných umělců, bývalým pedagogem na VOŠ restaurátorské v Brně (do r. 2010). Věnuje se především keramické tvorbě, v posledních letech i malbě.
Vystavoval v ČR a zahraničí – Španělsko, Litva, Japonsko (v těchto zemích byl také na stážích).

Karel Ševčík letos oslaví 80 let. U příležitosti tohoto významného životního jubilea jsme se rozhodli představit práce tohoto stále aktivního autora.

Sám o své práci říká: "Mám silné zaujetí přírodou, jejími tvary s neopakovatelnou variabilitou i monumentalitou. Také jsem zaujat lidskou a zvířecí figurou, kterou nejraději výtvarně zpracovávám s jistou dávkou humoru. Mám radost ze zobrazení věcí kolem sebe a to i bez hlubšího podtextu. Nedávám svým věcem příliš času ke zrání – často nové směřování opouštím, málokdy se vracím ke stejným tématům. Hledání nových cest, s pokusem vtisknout jim citový a pokaždé i trochu jiný rozměr, mě naplňuje a posouvá vždy kousek dál  a jinam. Přesto vím, že chtít je věc jedna a udělat dílo dobře věc druhá. Důležitý je vždy výsledek."

 

Poprvé jsme uspořádali samostatnou výstavu renomovaného výtvarníka ve velkém stanu na náměstí K. Bochořáka při jubilejním 25. výročí hrnčířského jarmarku  Zdeněk Lindovský, Eva Roučka, Milan Růžek, Jaromír Kotisa, Segej Kulina  výstavy se staly ozdobou jarmarků a podtrhly jeho uměleckou úroveň. V letošním roce se nám scházejí jubilea dvě  30. ročník hrnčířského jarmarku a životní jubileum autora letošní samostatné výstavy. Gratulujeme!